ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดด้ามเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,700,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

พิมพ์