ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ

พิมพ์