ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายกา มีรายละเอียดดังนี้ 1.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 2 ไก สแตนเลส แบบคอก 4 ด้าน จำนวน 1 เตียง 2.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 3 ไก สแตนเลส แบบราวกั้นถี่ทรงสูง พนักสูง จำนวน 22 เตียง วงเงิน 903,500.00 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผน

พิมพ์