ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์