ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์