ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โคมไฟผ่าตัดชนิดหลอดไฟ LED ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์