ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการซักผ้า ปีงบ 65

ราคากลาง (1)

พิมพ์