ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2565

ขอบเขตจ้างเหมาบริการซักผ้า ปีงบ 65

แบบ บก.06

พิมพ์