ประกาศราคากลาง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

กล้องตรวจกระเพาะอาหาร ราคากลาง

พิมพ์