(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด 2 ระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศ

พิมพ์