ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 2 ไก สแตนเลส แบบคอก 4 ด้าน จำนวน 1 เตียง 2.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 3 ไก สแตนเลส แบบราวกั้นถี่ทรงสูง พนักสูง จำนวน 22 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก

พิมพ์