ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06.ทำความสะอาด 65 spec ทำความสะอาด 65 ร่างประกาศ ทำความสะอาด 65 ร่างเอกสารประกวดราคา ทำความสะอาด 65

พิมพ์