ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผน

 

พิมพ์