ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

by natnicha | 26 มกราคม 2021 09:15

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ไตรมาส ๑ เอกสารแนบไตรมาสที่๑ ต.ค. ถึง ธ.ค.๖๓

Post Views: 8

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=464