ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000- บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210127_ประกาศสายสวนช่องอก

พิมพ์