ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนแบบดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 15 กุมภาพันธ์ 2021 11:03

20210215_plan สายสวนเพื่อตรวจภายในคลื่นเสียงสะท้อน

Post Views: 1

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=600