ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับ IMA (Internal Mammary Artery) Retractor จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210224_ประกาศชุด IMA_compressed

พิมพ์